PIKNIK 2016

„Roztańczony piknik” w SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

wp_20160917_106

Już tradycyjnie 17 września 2016 r. bawiliśmy się na szkolnym pikniku! Całą imprezę otworzyła p. dyrektor Elżbieta Niemczyk witając uczniów, ich rodziców, dziadków, absolwentów, nauczycieli i wszystkich sympatyków ,,czwórki” oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: dyrektor MZPO w Bielawie pani Ewa Kowalik, przewodniczący Komisji Oświaty pan Krzysztof Molasy, przedstawiciel Rady Rodziców SP4 pan Grzegorz Niski. Imprezę rozpoczął „Bieg dla Ziemi”, w którym uczestniczyli uczniowie klas 1 – 6. Na pikniku było „coś dla ciała i dla ducha”. Na przygotowanych wcześniej stoiskach można było kupić wspaniałe potrawy: sałatki warzywne, kiełbaski, ciasta, soki i napoje. Po takiej uczcie odbyły się występy artystyczne naszych uczniów. Wykonywali oni z wielką pasją piosenki i tańce. Szczególny aplauz wzbudził taniec towarzyski w wykonaniu ucznia klasy szóstej Aleksandra Polaczka i absolwentki naszej szkoły Natalii Minkiny. Dużą popularnością cieszyła się ściana wspinaczkowa, jazda konna, kreatywny kącik czy wizyta w policyjnym radiowozie. Wszyscy wspaniale się bawili, bowiem w tym roku impreza przepełniona była wieloma atrakcjami. Dla chętnych dzieci zorganizowane zostały konkurencje sportowe, w których mogli wykazać się zręcznością, zwinnością i szybkością. Swoje umiejętności zaprezentowała także drużyna futbolu amerykańskiego „Snakes”, która rozegrała mecz z uczniami. Ponieważ nasza szkoła dołączyła do wspólnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, fragmenty powieści ,,Quo vadis’’ H. Sienkiewicza w czasie pikniku czytali p. Ewa Kowalik, p. Krzysztof Molasy, p. Piotr Niski i wicedyrektor SP4 p. Monika Stachowska. Imprezę prowadziła p. S. Czyżewska, a przygotowaniem zajęli się wszyscy nauczyciele, uczniowie i niezastąpieni rodzice naszych podopiecznych. Szczególne podziękowania należą się sponsorom. Bardzo dobra współpraca między dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców, nauczycielami, rodzicami, sponsorami, przynosi wspaniałe efekty i integruje społeczność szkolną. Jedno jest pewne, za rok we wrześniu, znowu się spotkamy na naszym wspaniałym pikniku!

Barbara Boczula

Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Sprzątanie Świata 2016

20160915_082138

27 lat temu australijski biznesmen i żeglarz In Kiernan zapoczątkował akcję Clean up the Word. W Polsce akcję Sprzątania Świata w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Od 1994 w naszym kraju uczestniczymy w tej akcji w trzeci weekend września. W tym roku wypadło to 16, 17 i 18 września. Uczniowie z Czwórki rozpoczęli przygotowania do Sprzątania Świata już od początku roku szkolnego. Na lekcjach przyrody odbyły się pogadanki i dyskusje na temat problemu odpadów na świecie. Dzieci mają bardzo dużo pomysłów i nie mniejszą wiedzę na temat sposobów ograniczania i radzenia sobie ze śmieciami w naszym otoczeniu. Zwieńczeniem tych zajęć było wykonanie plakatów informujących społeczność szkoły o problemie Ziemi i o tym jak zadbać o nasze środowisko. 16 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wyruszyli na sprzątanie przydzielonych terenów. Trzeba przyznać z przykrością, że było co sprzątać! 17 września dzieci z naszej szkoły wzięły udział w Zielonym Biegu Dla Ziemi. W tym dniu uczniowie i nauczyciele ubrali się na zielono i przygotowali transparenty nawołujące do poszanowania Ziemi. Udział każdego ucznia w Zielonym Biegu Dla Ziemi był symbolem naszej troski o świat, w którym żyjemy oraz postanowienia, że każdy może coś zrobić dla środowiska przyrodniczego. Wystarczy tylko chcieć!

E.Zych

Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Bezpieczny, lubiany, szanowany.

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
Bezpieczny, lubiany, szanowany

ADRESAT:
Uczniowie klas piątych
TERMIN REALIZACJI:
2 – 6 września 2016 roku

CELE GŁÓWNE:
Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.
• Kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach.
• Poznanie przez ucznia miejsc niebezpiecznych.
• Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
• Wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.
• Zintegrowanie zespołów klasowych.
• Kształtowanie postaw szacunku w stosunku do innych ludzi.
• Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
• Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń zna:
• Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania.
• Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
• Zna numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz zasady korzystania z nich.
Uczeń rozumie:
• Konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania.
• Znaczenie bezpiecznych zachowań.
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i kolegów.
• Związek miedzy zachowaniem człowieka a zagrożeniem dla jego zdrowia i życia.
Uczeń potrafi:
• Respektować sformułowane zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.
• Bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
• Przestrzegać reguł obowiązujących w grach i zabawach zespołowych.
• Odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
• Dostrzega niebezpieczne sytuacje.
• Zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Harmonogram działań
2.09.2016 r.
8.00     Zbiórka uczniów przed szkołą, sprawdzenie obecności
8.10     Wyjście na basen OWW Sudety
8.35 – 11.40 Bezpieczne gry, zabawy integracyjne na terenie OWW Sudety.

5.09.2016
8.00 – 9.00 Spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
9.00 – 9.30 Spacer po terenie szkoły w celu poznania dróg ewakuacyjnych oraz przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się w budynku szkoły.
9.30 – 10.30 Sporządzenie i podpisanie Kodeksu Zachowania się w Szkole.
10.30 – 10- 45 PRZERWA
10.45 – 11.45 Spotkanie z psychologiem szkolnym, Szkolnym Rzecznikiem Praw Dziecka.
11.45 – 12.00 Sprawy organizacyjne.

6.09.2016 r.
8.00         Zbiórka przed szkołą, sprawdzenie obecności uczniów.
8.10 – 12.00 Wycieczka na Platformę Widokową połączona z ogniskiem i zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu

Ewaluacja projektu:
1. Umieszczenie na stronie internetowej fotorelacji z Projektu.
2. Wypełnienie ankiety dotyczącej znajomości zasad bezpieczeństwa ucznia.

E. Zych

Pasuję Cię na Sztubaka!

20160906_113424

We wtorek 6 września 2016 w naszej szkole odbyło się pasowanie nowych uczniów klas czwartych na „czwartoklasistów”.  Uczniowie klas 4a, 4b i 4c zostali poddani próbie współczesnych otrzęsin. Konkurencje przygotowane przez panią Agnieszkę Mruk dotyczyły różnych dziedzin. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć numer swojej klasy na podłodze za pomocą odpowiedniego ułożenia ciał, ustawić się od najmłodszego do najstarszego, ustawić się w rzędzie według wzrostu, ukończyć bieg klasowy trzymając się za nitkę czy też napisać jak najwięcej wyrazów zawierających literkę „Ó”, „Ż” lub „H”. Klasę 4a wspierała wychowawczyni pani Magdalena Zagórska-Bajron, 4b pani Małgorzata Murszewska i 4c pani Maria Osiewała. Zmagania naszych „sztubaków” obserwowali pani dyrektor Elżbieta Niemczyk i pan wicedyrektor Arkadiusz Piasecki. Naszym czwartoklasistom życzymy sukcesów w nauce i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

M.J

1 września 2016

WP_20160901_0041 września 2016 r. w 77 rocznicę ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę społeczność naszego miasta oddała hołd bohaterskim obrońcom  ojczyzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, jak co roku, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. Na uroczystości była również obecna pani dyrektor Elżbieta Niemczyk i nauczycielka historii pani Barbara Boczula. Wychowanie patriotyczne stanowi w naszej szkole ważny element kształtowania postawy moralnej młodych ludzi. Uczy szacunku do tradycji i historii.